e penyata gaji & laporan anm

E-Penyata Gaji & Laporan

E-Penyata Gaji merupakan sistem akses kepada penyata gaji online untuk Kakitangan Kerajaan berperingkat Persekutuan (federal government) seperti Jabatan Kewangan, Jabatan Pelajaran, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Jabatan atau Kementerian seumpamanya.E penyata gaji & laporan anm biasanya dikeluarkan pada atau sebelum 25hb iaitu sebelum kakitangan kerajaan mendapat gaji mereka pada bulan tersebut. Biasanya sistem e penyata gaji anm akan mengalami sedikit gangguan kelambatan kesan daripada capaian kepada sistem e penyata gaji yang terlalu banyak pada satu-satu masa. Masa-masa tersebut seperti musim perayaan hari raya aidilfitri dan hari raya korban. mendapat kenaikan gaji tahunan, kenaikan pangkat dan beralih gred jawatan dan lain-lain. Sistem e penyata gaji & laporan anm ini akan kembali kepada capaian asal yang cepat apabila tempoh untuk memohon pinjaman peribadi berakhir

Maklumat yang tertera dalam e penyata gaji akan menunjukkan kiraan yang tetap setiap bulan ataupun berlaku tunggakan gaji dari kenaikan pangkat atau kenaikan gaji tahunan. Ada juga elaun seperti elaun wilayah akan meningkat selaras dengan kenaikan gaji

Dimaklumkan mulai April 2017, Jabatan Akauntan Negara Malaysia akan melaksanakan sekatan bayaran potongan gaji Penjawat Awam sehingga maksimum 60% dari jumlah gaji kasar melalui sistem gaji berkomputer JANM. Pegawai awam adalah bertanggungjawab untuk mengurus sendiri sebarang pembayaran potongan gaji yang tidak dapat dibuat potongannya melalui sistem gaji. Arahan ini selaras dengan keputusan Kerajaan. Sebarang pertanyaan berkaitan arahan ini, sila emel kepada bkp_kajian@anm.gov.my atau rujuk kepada FAQ.

E-Penyata Gaji & Laporan (ANM) | Portal Janm (Jabatan Akauntan Negara) sila klik ikon untuk akses:

Full website | mobile site

E-Penyata GajiPortal JANM

Cara-cara mengakses sistem E-Penyata Gaji

Jika anda daftar untuk kali pertama ke E-Penyata Gaji anda perlu klik pada “Pertama Kali Mendaftar” dan mengisi informasi yang diperlukan. Pendaftaran anda akan berjaya jika informasi No. Kad Pengenalan dan No. Gaji dapat disahkan dalam sistem E-Penyata Gaji yang sedia ada

Untuk akses ke sistem E-Penyata di masa hadapan anda hanya perlu masukkan No. Gaji dan Kata laluan dengan tepat setelah melayari epenyatagaji-laporan.anm.gov.my atau www.anm.gov.my dan klik pada butang “Daftar Masuk” untuk meneruskan akses ke sistem E-Penyata Gaji

Sistem semakan bayaran perkhidmatan awam (e-slipgaji). sistem guru online dan semakan gaji kakitangan awam Malaysia. Terdapat juga jadual pembayaran gaji online melalui epenyatagaji.com. Perlu log-in untuk akses ke sistem epenyata gaji. emaklum penyata gaji. Boleh akses melalui e-penyatagaji anm sk taman paroi jaya. Aplikasi semakan epenyata gaji melalui sistem apps android google play store, apps store apple dan microsoft store. Semakan epenyata gaji dan elaporan gaji kakitangan kerajaan 2017. Boleh download latest version 1.0 anm sistem online penyata gaji. E-penyatagaji ini khas untuk penjawat awam

AKTIVITI MIGRASI SISTEM ePENYATA GAJI & LAPORAN (eSPGL)

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) akan melaksanakan Aktiviti Migrasi Sistem Penyata Gaji dan eLaporan (eSPGL) di Ibu Pejabat JANM Putrajaya yang melibatkan downtime pada tarikh 11 Januari 2018 (Khamis), jam 5.00 petang sehingga 16 Januari 2018 (Selasa), jam 6.00 pagi. Sepanjang tempoh tersebut, perkhidmatan eSPGL tidak dapat dicapai. Tuan/Puan dinasihatkan untuk memuat turun penyata gaji dan laporan yang diperlukan sebelum tarikh 11 Januari 2018 atau selepas 16 Januari 2018. 

PROSEDUR PERMOHONAN AKSES CAPAIAN SISTEM ePENYATA GAJI & LAPORAN (eSPGL)

Merujuk kepada Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bilangan 16 Tahun 2014 Lampiran I (C) Perkara 1.3.5 dan Prosedur ePenyata Gaji Dan eLaporan Perkara 2.1.3 menjelaskan pegawai Pusat Pembayar/PTJ yang dilantik/tamat atau lupa memperbaharui akses capaian/dibatal autoritinya perlu mengemukakan permohonan beserta surat iringan yang ditandatangani oleh Ketua Tempat Bertugas kepada Pentadbir eSPGL Pejabat Perakaunan masing-masing bagi mendapatkan/membatalkan akses eSPGL.


Informasi terkini untuk mengakses sistem e penyata gaji anm online boleh didapati di sini

Boleh mengakses sistem e penyata gaji akauntan negara malaysia di enjin carian google.com dan google.com.my dengan cara taip epenyatagaji.com di address bar google

Maaf kadang kala sistem epenyata gaji anm mengalami sedikit kelambatan akibat dari akses yang terlalu ramai oleh pengguna internet khususnya penjawat awam Malaysia

epenyata gaji boleh di akses melalui laptop atau komputer peribadi, telefon bimbit dan telefon pintar menerusi app epenyata gaji anm. Panduan lengkap e penyata gaji adalah seperti di bawah (sila baca ya)

Perkhidmatan eSPEKS 2.1 adalah untuk perbendaharaan negeri Pahang. Portal rasmi politeknik Seberang Perai melalui semakan e penyata gaji anm. e-penyata.lktn.gov.my dan sistem e-penyata.lktn.gov.my/login.php untuk kakitangan kerajaan. Boleh akses sistem egaji e-penyatagaji & laporan bagi portal rasmi Jabatan Perpaduan Negara

Kami menyediakan toturial epenyata gaji dan tatacara menggunakan sistem epenyata gaji anm yang efisien untuk print slip gaji online

Penyata gaji dan imbuhan MARA (epenyata) dengan menaip https://online07.mara.gov.my/epenyata. Portal easybayar.com. Menyediakan pelbagai cara pembayaran zakat, ptptn, cukai, lesen, bayaran saman dan kompaun

Untuk memohon permohonan pinjaman peribadi kakitangan kerajaan dan badan berkanun, sila klik pinjamanperibadi2u.com.my sekarang untuk mendapatkan promosi terhebat dan terkini tahun 2017.

Sistem E-Penyata

Langkah seterusnya klik pada “Sendiri” di Tab Penyata Gaji sebelah kiri untuk maklumat atau muat turun Penyata Gajiyang terkini dalam bentuk PDF. Anda juga dapat mengakses Penyata Pendapatan Tahunan secara online atau dalam bentuk E-Penyata dan akses kepada maklumat Pendapatan Tahunan serta informasi Pusat Bayaran, Kod Jawatan, No. Cukai Pendapatan, No. Fail Majikan, Tunggakan Gaji Tahun Lepas dan sebagainya dari sistem “E-Penyata Gaji”.

Menyemak Penyata Pendapatan anda menerusi E-Penyata dengan butiran Gaji Pokok dan Elaun-Elaun akan membantu anda untuk memahami butiran bayaran yang tepat termasuk informasi cukai dan insurans telah dibayar dari pihak anda. Anda juga dapat mengenal pasti Potongan terkini atau sedia ada dari E-Penyata Gaji serta potongan dari Biro Angkasa dengan lebih tepat.

epenyata gaji

Pada masa kesemasa sistem E-penyata Gaji dari Jabatan Akauntan Negara (ANM) akan dipertingkatkan. Sistem e-penyata telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 untuk membantu pengguna-pengguna Kakitangan Kerajaan untuk mengakses informasi penyata pendapatan bulanan dan tahunan secara serta merta dengan kawalan sekuriti yang ketat dan juga penjimatan kos slip penyata gaji

Panduan Terperinci dan Tatacara E-Penyata Gaji :

E-Penyata Gaji atau sistem akses kepada Penyata Pendapatan secara online adalah disediakan dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia (ANM), jika anda memerlukan panduan kegunaan atau Tatacara Pengunaan Sistem E-Penyata dengan teliti dan lengkap sila muat turun panduan dalam bentuk PDF disini

 

epenyata gaji pendaftar pertama kali

Dengan penyelarasan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil 3/2010 mengiringi pelaksanaan Sistem “e-Penyata Gaji dan Laporan” dari ANM. Surat pekeliling tersebut adalah bertujuan untuk mengistihar pelaksanaan dan panduan serta tatacara pengunaan sistem e-Penyata Gaji atau e-Penyata online, pendapatan tahunan juga mulai dapat diakses dan dicetak sendiri dari laman rasmi Jabatan Akauntan Negara oleh Kakitangan Kerajaan bertaraf Perseketuan manakala laporan bulanan dicetak dan diedarkan oleh Pejabat Perakaunan kepada Pusat Pembayar Gaji dan Pusat Tanggungjawab. Muat turun surat pekeliling e-Penyata dan laporan dalam bentuk PDF disini

Kesemua individu termasuk Kakitangan Kerajaan berhak untuk mendapatkan informasi Penyata Gaji yang terperinci dan bertulis pada atau sebelum masa setiap individu dibayar oleh majikan. E-Penyata Gaji secara online atau Penyata Pendapatan yang tertulis membolehkan individu untuk mendapatkan informasi pendapatan dan kawalan keatas finansial dengan lebih berkesan. Hak untuk maklumat butiran E-Penyata Gaji kepada Kakitangan Kerajaan mahupun pekerja swasta adalah hak asasi bebas untuk yang bekerja

E-Penyata Gaji anda harus menunjukkan :

1) Jumlah Pendapatan – bayaran penuh dari Gaji Pokok, Elaun Tetap atau sementara dan bayaran Tunggakan Gaji sebelum apa-apa cukai atau insurans yang telah dicajkan ke dalam penyata

2) Jumlah Potongan – amaun potongan dari Cukai Pendapatan, Biro Angkasa, Insurans dan bayaran Ansurans Perumahan Kerajaan atau bank dalam penyata yang berubah dari bulan ke habis bulan

3) Jumlah amaun untuk apa-apa Potongan Tetap adalah potongan yang tidak berubah dari bulan ke habis bulan dalam E-Penyata Gaji. Majikan berhak memberikan butir-butir potongan tersebut dan memberi keterangan yang berasingan untuk butiran bulanan atau untuk sekurang-kurangnya sekali setahun. Jumlah amaun pendapatan bersih adalah dari jumlah pendapatan selepas tolakan dari jumlah potongan yang sedia ada (contohnya angka terpisah dari pembayaran tunai jika ada dan bakinya dikreditkan ke akaun bank) dan informasi boleh diperolehi dari E-Penyata Gaji. Sistem E-Penyata sekian memudahkan Kakitangan Kerajaan untuk informasi pendapatan tahunan dan bulanan dengan mudah.

Lupa Kata Laluan E-Penyata:

Sekiranya anda terlupa kata laluan sistem E-Penyata sila masuk ke skrin Daftar and klik pada Lupa Kata Laluan. Sejurus selepas mengaksesnya, anda akan dikemuka pilihan soalan yang telah dimasukkan semasa pendaftaran E-Penyata Gaji pada kali pertama

Jika soalan dan jawapan adalah tepat, kata laluan “E-Penyata Gaji” akan dinyatakan untuk akses semula ke dalam sistem. Sekiranya anda terlupa jawapan, sila klik “Daftar Semula” untuk pendaftaran semula, sekiranya No. Gaji dan Kad Pengenalan masih sah dalam sistem E-Penyata, pendaftaran semula akan berjaya untuk akses semula ke sistem E-Penyata

E-Penyata merupakan sistem daftar masuk ANM untuk menyemak, mengakses dan print slipgaji Kakitangan Kerajaan secara online dan secara tidak langsung akan memudahkan penggunaan E-Penyata dengan penjimatan kos kerajaan yang tinggi

Update :

E-Penyata Gaji akan mengalami had akses terhad atau dalam status sistem maintenance dari masa ke semasa untuk mengendali, mengemaskini maklumat dan update laman rasmi E-Penyata. Ia merupakan rutin untuk menentukan operasi sistem yang terkini dan penambahbaikan keselamatan penggunaan sistem akses dan mutu perkhidmatan laman penyata gaji online. Jika perlu, sila rujuk kepada tatacara dan panduan penggunaan diatas. Harap maklum

Untuk memohon pinjaman peribadi bank dan koperasi dari pegawai pemasaran loan yang diyakini dan tidak menghilangkan diri ketika berlaku ketika memproses loan, sila berhubung dengan pihak kami personal loan pinjamanperibadi2u.com.my dengan whatsapp payslip ke 0192983056

laman web uum.edu.my dan um.edu.my dan iium.edu.my universiti berkelas antarabangsa

epenyata-gaji.com http://epenyata-gaji.com

Nombor Telefon Yayasan Ihsan Rakyat (YIR)

Ada masalah pemotongan slipgaji sebab potongan melalui 60%? Kami akan membantu anda. Inginkan nombor telefon hq Yayasan Ihsan Rakyat (YIR)? Nombornya ibupejabat Yayasan Ihsan Rakyat adalah seperti berikut:-

Maklumat am: Yayasan Ihsan Rakyat 03-40470899

RCE Marketing Sdn Bhd, Tingkat 18, Menara AmMetLife, no.1 Jalan Lumut, Kuala Lumpur

Pilihan Bayaran: Biller Code 9647

Bayar Melalui internet easybayar : easybayar.com melalui Maybank2u(Maybank Berhad), Kaunter Bank Maybank Berhad, Bank Simpanan Nasional Berhad (BSN) dan Mesin Simpanan Tunai (CDM) melalui Maybank Berhad.Pilih urusniaga online banking dan pilih Maybank dan masukkan no pendaftaran atau no perjanjian loan yayasan ihsan rakyat.

Cara Pembayaran Loan Yayasan Ihsan Rakyat melalui online banking

Sila rujuk pada lampiran mengenai cara pembayaran (dahulu bayaran melalui potongan gaji tetapi disebabkan potongan sudah melebihi 60% akibat intransit MBSB, booking angkasa yang baru dan lain-lain, makan pembayaran tidak boleh dilaksanakan melalui skim potongan gaji.

Untuk semakan kelayakan pinjaman peribadi bank & koperasi, sila Call/SMS/Whatsapp payslip e penyata gaji terkini ke 0192983056. Yayasan Ihsan Rakyat Seluruh Negara, Yayasan Dewan Perniagaan Perlis RCE, Kobeta, Kogemilang, Kekal, I-destinasi, Coshare, Bank Rakyat, MBSB, Public Bank Berhad

Sila call/sms/whatsapp e penyata gaji terkini ke 019-2983056. Pinjaman Peribadi Yayasan Ihsan Rakyat (YIR), Yayasan Perlis RCE (RCE Yayasan), personal loan Public Bank Berhad, Koperasi Gemilang,kop KGMMB, Koperasi Kobeta, MBSB, Kekal, Kowamas, Coshare dan Ikhtiar Destinasi IDSB, promosi pembiayaan peribadi Bank Rakyat, pembiayaan Bank Islam, Bank Simpanan Nasional bsn loan mybsn, Al-Rajhi Bank, pinjaman peribadi Koperasi Kowamas, Petronesa. Special Rate loan untuk cikgu dan penjawat awam. badan berkanun (semi-govt)

Bila sudah dapat kenaikan gaji sila whatsapp payslip terkini anda ke 019-2983056 untuk kiraan kelayakan pinjaman. Kami akan reply kelayakan anda dalam masa 2 jam (jika bukan waktu puncak peak time). Ketahui cara-cara mendaftar dan log-in sistem e penyata gaji & laporan anm disini. Permohonan secara on-line, jadual pembayaran loan peribadi dan panduam am pinjaman disediakan

E-Dagang dan Forex

Berminat untuk menjana pendapatan dari urusniaga Forex? Inginkan keuntungan yang lebih berlipat kali ganda dibandingkan dengan meyimpan wang di ASB ataupun Unit Trust? Informasi dari pakar forex ada-ada saja. Berdagang dengan Forex dengan penuh berhati-hati. Dapatkan sistem berasaskan Islam.

Program youcanduit | Pemangkin pendapatan digital

#youcanduit merupakan kempen digital untuk meningkatkan pendapatan tambahan dari kalangan rakyat Malaysia melalui inisiatif digital eRezeki dan eUsahawan

Program ini dibawa khas oleh MDEC

eUsahawan adalah program keusahawanan digital untuk pelajar-pelajar kolej vokasional dan usahawan mikro yang berminat menceburi perniagaan digital.
Para peserta akan diberi pendedahan kepada teknik pemasaran digital yang efektif, praktikal dan relevan kepada pengguna semasa.

Apa itu Program eUsahawan?

Program eUsahawan yang diterajui oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, menerusi MDEC, telah dilancarkan pada 23 November 2015 tahun lalu. Program eUsahawan ini merupakan salah satu inisiatif oleh kerajaan untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital di kalangan golongan belia dan usahawan mikro. Menerusi Program eUsahawan ini juga, rakyat berpeluang untuk menerokai ilmu perniagaan secara atas talian dan membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan dengan menggunakan platform digital. Program eUsahawan merupakan salah satu inisiatif MDEC untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital di kalangan golongan belia dan usahawan mikro.

Para peserta akan diberi pendedahan kepada teknik pemasaran digital yang efektif, praktikal dan relevan kepada pengguna semasa.

Objektif jangka panjang program eUsahawan adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang keusahawan digital, seterusnya membolehkan mereka untuk memanfaatkan kuasa platform digital untuk mengembangkan perniagaan mereka selaras dengan agenda ekonomi digital negara.

eUsahawan Muda

eUsahawan Muda merupakan sebuah program kerjasama antara MDEC dan Institusi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) bagi memperkasakan keusahawan digital di peringkat akar umbi.

Kerjasama ini melibatkan penerapan ilmu keusahawan digital ke dalam kurikulum pendidikan demi memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menerokai peluang sebagai usahawan digital.

eUsahawan Desa

eUsahawan Desa merupakan program keusahawanan digital untuk usahawan mikro.

Program jangka pendek selama 2 hari dijalankan di institusi TVET dan pusat latihan yang terpilih di seluruh negara.

*sumber dipetik dari MDEC laman web

eRezeki membuka peluang kepada individu dan isi rumah berpendapatan rendah untuk meraih peluang menjana pendapatan, menerusi kaedah dan teknologi digital.

Individu akan diberi latihan untuk melakukan tugasan yang bersesuaian dan menjadi sebahagian tenaga kerja digital yang berdaya saing

Daftar sekarang program youcanduit

 

Sila tekan butang Close untuk ke skrin Daftar Masuk. 

Bayaran loan yang tidak lagi dipotong melalui skim potongan gaji @ angkasa

Anda boleh membuat pembayaran melalui easybayar.com yang menyediakan capaian cepat untuk membayar loan yang sudah tidak boleh dibayar melalui potongan gaji @angkasa. Anda harus mengetahui no akaun loan koperasi yang anda mohon dan pembayaran CDM atau online transfer terus ke akaun koperasi

Sila pilih pinjaman peribadi yang anda ingin mohon

yayasan ihsan rakyat logo

Yayasan Ihsan Rakyat: Yayasan Ihsan Rakyat promosi 2017 untuk kerajaan persekutuan AG payslip Tiada potongan angkasa mempunyai kod potongan yang tersendiri. Proses cepat 6-7 hari bekerja lulus dan dapat duit jika dokumen lengkap. Boleh overlap pinjaman sediada dan tiada yuran bulanan ahli. Proses super express dan tiada penjamin. Terbuka kepada kakitangan awam AG sahaja. <<Info lanjut>>

yayasan ihsan rakyat logo

Yayasan Perlis RCE: Istimewa: Yayasan Perlis RCE utk non-AG (state govt, majlis dll). Pinjaman peribadi super express dan ctos ccris blacklist dan komitmen tinggi tiada masalah untuk lulus. Renovate rumah, duit kahwin, downpayment kereta, beli laptop/ komputer, bercuti. Paling popular. Potongan biro Angkasa 2 bulan advance payment<<Info lanjut>>

BSN personal loan

Public Bank Berhad PBB: Personal loan Public Bank Berhad for government sector Terbuka untuk kakitangan kerajaan dan badan berkanun. Interest terendah 4.88% dan payout 97%. Tidak boleh ctos. Tertunggak 2-3 bulan.. Musim perayaan tahun ini syarat dilonggarkan. Baik untuk fresh loan dan overlap loan. Prinsip akad jual beli shariah compliant under Public Islamic Berhad MCCM Resources <<Info lanjut>>

yayasan ihsan rakyat logo

Akses e penyata gaji anm:Semak kelayakan loan anda dengan send payslip e penyata gaji anm dan laporan . Sekarang anda boleh mengakses sistem e penyata gaji & laporan dan whatsapp payslip terkini ke 019-2983056. Mudah membuat pinjaman peribadi tidak perlu taip details gaji hanya send gambar payslip anda dan whatsapp ke nombor di atas <<Info lanjut>>

yayasan ihsan rakyat logo

Koperasi Bersatu Tenaga (Kobeta): Koperasi Bersatu Tenaga (Kobeta) Blacklist tinggi layak Pinjaman terbaik untuk blacklist tinggi dan bankruptcy. Kobeta personal financing Kobeta Fast Cash KC2 dan KC1 Normal. Apply loan untuk kegunaan raya dan pergi bercuti. Dana (fund) dah nak habis. Kerjasama dengan bank tempatan . Pinjaman kerajaan sahaja <<Info lanjut>>

yayasan ihsan rakyat logo

Koperasi Wawasan Malaysia Berhad (Kowamas): Pinjaman Koperasi Wawasan Malaysia (Kowamas-Maybank) Semakan OCCIS. Sekiranya pemohon mempunyai rekod & pinjaman dan komitmen dengan Maybank akan diambil kira dalam pengiraan DSR kriteria loan. HQ di Kelana Jaya, Selangor. Kini semua orang boleh meminjam. Interest rendah dan menarik <<Info lanjut>>

koperasi konsumer

Koperasi Konsumer Malaysia KKMB Koperasi Konsumer Malaysia Berhad (KKMB) menawarkan pinjaman peribadi dengan interest yang menarik selaras dengan kenaikan gaji. Lebih 60% dan tak boleh potong lagi? Gaji bersih (nett pay ) kurang Rm900 layak. Ada pengiraan kos sara hidup bandar dan luar bandar. Jadual loan disediakan <<Info lanjut>>

kogemilang

Koperasi Gemilang Siswazah Malaysia (Kogemilang) Koperasi Gemilang dengan kadar baru 6.5% Perhatian kepada jururawat dan kakitangan kerajaan (government servant) yang baru bekerja 3 bulan ke atas kerana anda layak. Syarat mesti mempunyai 3 e penyata gaji yang tidak digabung-gabungkan. Kontrak tidak layak walaupun sudah lama bekerja <<Info lanjut>>

PInjaman peribadi pasca banjir, bencana alam, tanah runtuh dan lain-lain. Pulau Pinang Bangkit

Tags: epenyata gaji, epayslip, janm, anm, akauntan negara malaysia, print payslip, download e-payslip, pinjaman peribadi, personal loan, koperasi, bank rakyat, mbsb, angkasa, pembiayaan peribadi, bai al inah, syariah compliant, yayasan ihsan rakyat, e-speks, online07 mara

espeks 2.1 espeks 2.0, espeks selangor.gov.my, espeks.perak.gov.my, espeks.kelantan.gov.my eSPEKS.perlis.gov.my/espeks kewangan.perak.gov.my epenyatagaji-laporan-anm-gov.my espeks.ns.gov.my produk dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) bagi membantu perbendaharaan negeri dengan memboleh membolehkan pengguna mengakses maklumat gaji espeks.instun.gov.my pejabat kewangan dan perbendaharaan negeri pahang pkn.pahang.gov.my pwn.selangor.gov.my, espeks.kedah.gov.my

~epenyatagaji.com~